ผลิตภัณฑ์ลาชูเล่

ลาชูเล่...เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ช่วยดูเเลผิว อันทรงประสิทธิภาพสูงสุดที่ให้ทั้งการป้องกัน บำรุง และแก้ปัญหาผิวหน้าไปพร้อมๆกัน ด้วยการคัดสรรส่วนผสมที่เป็นสารสกัดล้ำค่าจากธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐานฝรั่งเศส

  • นาโน แอนตี้แมค ไจก้า ลาชูเล่ 5

นาโน แอนตี้แมค ไจก้า ลาชูเล่ 5

นาโน แอนตี้แมค ไจก้า ลาชูเล่ 5


นาโน แอนตี้แมค ไจก้า ลาชูเล่ 5


คุณประโยชน์ที่เหนือกว่า

            - ขับไล่ นก, หนู ,ค้างคาว, กระรอก, แมลง  ในแปลงนา ไร่ สวน พืชผัก สวนผลไม้ และอาคารบ้านเรือน
            - ลดการระบาดของโรคไข้หวัดนก  โรคฉี่หนู และโรคติดต่อร้ายแรงต่างๆ
            - ลดค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น การใช้ยาเบื่อหนู การใช้ไฟฟ้าช็อต ซึ่งเป็นอันตรายต่อคนและสัตว์เลี้ยง


พูดคุย ปรึกษา ทาง Line :  


 


นาโน แอนตี้แมค ไจก้า ลาชูเล่ 5


-


-

e-mail Newsletter

Category