Top
Corporate

เงื่อนไขการทำธุรกิจ

Business Conditions

จะดีกว่าไหม......ได้เริ่มต้นทำธุรกิจโดยไม่ต้องมีภาระค่าใช้จ่าย
เริ่มต้นทำธุรกิจกับ “ลาชูเล่” เริ่มต้นง่ายๆ

สมัครเป็นสมาชิกลาชูเล่ได้ง่ายๆ

สมัครผ่านพาร์ทเนอร์ลาชูเล่ทั่วโลก

ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

ผ่าน Line: @lachule หรือ
อินบ็อกซ์ เพจ Lachule Thailand
เพจหลักบริษัท ลาชูเล่

เอกสารประกอบการสมัครสมาชิก

กรณีบุคคลธรรมดา

เอกสารประกอบการสมัคร: 

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัครหลักหรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานรัฐพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัครร่วมหรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานรัฐพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีผู้สมัครร่วมเป็นคู่สมรสชาวต่างชาติให้ใช้สำเนาหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาบัญชีธนาคารพร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ร่วมธุรกิจทั้งสองท่าน (กรณีสมัครคู่)

เงื่อนไขการสมัคร:

 • ผู้สมัครต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปในวันสมัครสมาชิก
 • ผู้สมัครต้องไม่เคยมีชื่อปรากฏในทะเบียนสมาชิกของบริษัทฯ มาก่อน
 • กรณีของสามี ภรรยา (นิตินัย, พฤตินัย) ถือเป็นบุคคลเดียวกันให้สมัครร่วมกันได้โดยใช้รหัสสมาชิกเดียวกัน
 • ใบสมัครจะต้องมีลายเซ็นที่แท้จริงของทั้งผู้สมัครและผู้แนะนำ มิฉะนั้นจะถือเป็นโมฆะ
 • การสมัครต้องแนบสำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานรัฐพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง ซึ่งลายเซ็นจะต้องตรงกันกับใบสมัคร
 • ผู้สมัครต้องแจ้งชื่อและรหัสสมาชิกของผู้แนะนำด้วย
 • เมื่อผู้สมัครลงชื่อสมัครเป็นสมาชิกแล้ว ผู้สมัครไม่อาจเปลี่ยนชื่อผู้แนะนำได้
 • กรณีบัตรประจำตัวสมาชิกสูญหายหรือเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ โปรดแจ้งข้อมูลกับฝ่ายบริการลูกค้าภายใน 30 วัน ณ ที่ทำการบริษัทฯ ถนนรัชดาภิเษก หรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าทาง Line @lachule,โทรศัพท์ 02-692-8888

กรณีกิจการร้านค้า หรือห้างหุ้นส่วนสามัญ

เอกสารประกอบการสมัคร:

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์
 • สำเนาใบคำขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญ (หสม.)
 • สำเนาบัตรผู้เสียภาษีอากร

กรณีนิติบุคคล ที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน,ห้างหุ้นส่วนจำกัด, บริษัทจำกัด, บริษัทจำกัด (มหาชน)

เอกสารประกอบการสมัคร:

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น คัดสำเนาไม่เกิน 6 เดือน (เฉพาะบริษัทจำกัด (มหาชน) และบริษัทจำกัด)
 • สำเนาใบ ภพ.20


ค่าใช้จ่ายในการสมัคร
บริษัทมอบสิทธิพิเศษให้กับผู้สนใจร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ลาชูเล่ สมัครเป็นพาร์ทเนอร์ลาชูเล่ ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

รับสิทธิซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม
ในราคาพิเศษ ลด 20% พร้อมเริ่มต้นทำธุรกิจได้ทันที
หรือเปิดแฟรนไชน์ออนไลน์ความงาม ต่อยอดโอกาสทางธุรกิจ
รับรายได้ไม่จำกัดกับระบบจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์

ลาชูเล่ให้ความสำคัญกับสมาชิก ในฐานะ “พาร์ทเนอร์”
และมอบสิทธิประโยชน์ในการเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนธุรกิจความงามกับลาชูเล่ ใน 2 รูปแบบ ดังนี้

พาร์ทเนอร์ลาชูเล่

พาร์ทเนอร์ลาชูเล่ (Lachule’ Partner)

สมัครสมาชิกเพื่อรับส่วนลดในการซื้อสินค้าเพื่อใช้ส่วนตัว และสั่งซื้อสินค้าเพื่อจำหน่ายปลีก

 

สิทธิประโยชน์สำหรับพาร์ทเนอร์ชูเล่

 • ส่วนลดพิเศษในการซื้อผลิตภัณฑ์ 20% ทุกรายการ
 • สมาชิกมีสิทธิ์จะได้กำไรจากการขายปลีก 20% จากราคาสมาชิก
 • บัตรสมาชิก
 • ชุดสมัครพร้อมเอกสารส่งเสริมการทำธุรกิจ ได้แก่ แคตตาล็อก, ใบเสร็จรับเงิน
 • สิทธิ์ในการรับโปรโมชั่นจากบริษัท
 • สิทธิ์ในการแนะนำธุรกิจให้กับสมาชิกท่านอื่นได้
 • สิทธิ์ในการเข้าอบรมหัวข้อเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจและกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทจัดขึ้น พร้อมรับข่าวสารต่างๆ จากบริษัท
 • รับผลตอบแทนทางธุรกิจ คอมมิชชั่น, โบนัส, สิทธิ์ท่องเที่ยวฟรีและรางวัลต่างๆ จากบริษัท
 • พาร์ทเนอร์ระดับผู้นำ มีโอกาสเป็นผู้แทนเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ในการนำเสนอโครงการต่างๆ เพื่อเป็นการสนันสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

แฟรนไชส์ออนไลน์ความงาม ลาชูเล่

แฟรนไชส์ออนไลน์ความงาม ลาชูเล่

ต่อยอดโอกาสทางธุรกิจด้วยการเปิดแฟรนไชส์ออนไลน์ความงาม ลาชูเล่ ด้วยผลิตภัณฑ์เพื่อความงามและการดูแลสุขภาพที่ครบครัน และรับการสนับสนุนเครื่องมือทำธุรกิจออนไลน์จากบริษัท

เงื่อนไข

 • สมาชิกใหม่ เปิดบิลขั้นต่ำ 35,000 บาท หรือ 18,000 คะแนน ขึ้นไป(ภายในบิลเดียวกัน)

สิทธิประโยชน์แฟรนไชส์ออนไลน์ ลาชูเล่

 • รับเงินปันผลจากการบริหารแฟรนไชส์
 • รับสิทธิ์เข้าเรียนคอร์ส 21 เทคนิคปั้นคุณเป็นเจ้าของแบรนด์ ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • เครื่องมือสนับสนุนการทำธุรกิจ มูลค่ากว่า 7,500 บาท
 • สร้างเพจให้ฟรี และโปรโมทสินค้าผ่านสื่อต่างๆ รวมมูลค่า 1,500 บาท
 • โปรโมทแฟรนไชน์ทุกช่องทางของบริษัท มูลค่า 5,000 บาท
 • สำหรับผู้แนะนำสมาชิกใหม่เปิดแฟรนไชส์ลาชูเล่ จะได้รับโบนัสเป็นเงินสดมูลค่า 3,000 บาท*
 • รับลิขสิทธิ์ในการทำการตลาด และการขายสินค้าจากบริษัท ลาชูเล่ คอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • ส่วนลดพิเศษในการซื้อผลิตภัณฑ์ 20% ทุกรายการ
 • สมาชิกมีสิทธิ์จะได้กำไรจากการขายปลีก 20% จากราคาสมาชิก
 • บัตรสมาชิก
 • ชุดสมัครพร้อมเอกสารส่งเสริมการทำธุรกิจ ได้แก่ แคตตาล็อก, ใบเสร็จรับเงิน
 • สิทธิ์ในการรับโปรโมชั่นจากบริษัท
 • สิทธิ์ในการแนะนำธุรกิจให้กับสมาชิกท่านอื่นได้
 • สิทธิ์ในการเข้าอบรมหัวข้อเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจและกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทจัดขึ้น พร้อมรับข่าวสารต่างๆ จากบริษัท
 • รับผลตอบแทนทางธุรกิจ คอมมิชชั่น, โบนัส, สิทธิ์ท่องเที่ยวฟรีและรางวัลต่างๆ จากบริษัท
 • พาร์ทเนอร์ระดับผู้นำ มีโอกาสเป็นผู้แทนเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ในการนำเสนอโครงการต่างๆ เพื่อเป็นการสนันสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

หมายเหตุ : การจ่ายเงินโบนัสให้กับผู้แนะนำที่ปิดแฟรนไชส์เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

รับสิทธิ์เรียนคอร์สเรียนการตลาดออนไลน์
พัฒนาทักษะการสร้างยอด และเทคนิคการขาย
ผ่านการฝึกอบรมแบบออนไลน์ และเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง

v

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos qui blanditiis praesentium voluptatum.