Top

บริษัท ลาชูเล่ คอสเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อสร้างองค์กรเติบโตอย่างมั่นคง พร้อมปลูกฝังและสร้างการมีส่วนร่วมให้พนักงานและสมาชิก มีจิตสาธารณะด้วยตระหนักว่าหากไม่มีสังคม ไม่มีสมาชิก ไม่มีลูกค้าคงไม่มีลาชูเล่

ในปี พ.ศ. 2554 บริษัทฯ ได้รับเกียรติอันสูงสุดในการจดทะเบียนมูลนิธิจากสมาคมสันนิบาตแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ก่อตั้งมูลนิธิในนาม “มูลนิธิ ลาชูเล่ เพื่อสังคมไทยและผู้ด้อยโอกาสในพระบรมราชินูปถัมภ์” โดยเริ่มพิจารณามอบความช่วยเหลือจากพนักงานภายในบริษัทและตัวแทนจำหน่ายกว่า 500,000 คนทั่ว ประเทศ และขยายการช่วยเหลือสู่ระดับสังคมและระดับประเทศจำแนกเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้

ด้านสังคมสงเคราะห์และพัฒนาสังคม

ให้ความช่วยเหลือในทุกด้านแก่เด็กหรือสถานศึกษาโดยให้ทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียนและการกีฬาอันก่อให้เกิดประโยชน์แก่เด็กหรือสถาบันการศึกษา

  • สมทบทุนช่วยเหลือค่าอาหารเด็กกำพร้า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ.ลำพูน ในสภากาชาดไทย
  • บริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือทหาร ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่จังหวัดภาคใต้ ในงานประกวดพระเครื่องพระบูชา ณ สวน อัมพร โดยพลเอก ชัยสิทธิ์ ชินวัตร ผบ.ทบ.
  • มอบข้าวไรซ์เบอร์รี่ให้กับเยาวชนและคณะครูโรงเรียนธรรมดีนูรุ้ลอิสลาม (ตับลีดดีนดาราวี)
  • ร่วมบริจาคเงินสมทบทุน จัดกิจกรรมและนำพาร์ทเนอร์, พนักงานร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาองค์กรอัยการ ครบรอบ 128 ปี ในกิจกรรม “บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ 1 คนให้ 3 คนรับ”

ด้านการศึกษา

ให้ความช่วยเหลือในทุกด้านแก่เด็กหรือสถานศึกษาโดยให้ทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียนและการกีฬาอันก่อให้เกิดประโยชน์แก่เด็กหรือสถาบันการศึกษา

  • จัดสร้างอาคารฝึกวิชาชีพโรงเรียนรวมน้ำใจเฉลิมพระเกียรติถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการ
    เฉลิมพระเกียรติฯครบ 48 พรรษาของมูลนิธิรวมน้ำใจต้านภัยเอดส์ ณ ต.เสาธง อ.เมือง จ.ลำพูน
  • บริจาคอุปกรณ์การกีฬาและมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส โรงเรียนวัดประชุมธรรม (สัจจะญาณ) ต.บ้านเชี่ยน อ.หันคา จ.ชัยนาท

ด้านศาสนา

ทำนุบำรุงรักษาศาสนสถานให้เป็นศูนย์รวมสำคัญในการยึดเหนี่ยวจิตใจ ด้วยการบูรณะพระอุโบสถ พระเมรุศาลาธรรมสังเวชให้แก่วัดต่างๆ

  • ประธานอุปถัมภ์เททองหล่อพระประธาน (พระพุทธชินราช) วัดโพธิยาราม (ทองดง) ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

ด้านสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ

ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติให้ดำรงอยู่ในสภาพที่สมดุล

  • บริจาคเงินช่วยเหลือค่าอาหารและค่าใช้จ่าย นำพาสมาชิกพนักงาน ผู้ร่วมธุรกิจของบริษัท ลาชูเล่ คอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ปลูกป่า เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2550 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตหล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

กิจกรรมบริจาคโลหิต

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาองค์กรอัยการ ครบรอบ 128 ปี ในกิจกรรม “บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ 1 คนให้ 3 คนรับ”

กิจกรรมบริจาคอุปกรณ์การกีฬาและมอบทุนการศึกษา

ณ โรงเรียนวัดประชุมธรรม (สัจจะญาณ) ต.บ้านเชี่ยน อ.หันคา จ.ชัยนาท

กิจกรรมมอบข้าวไรเบอร์รี่

ณ โรงเรียนธรรมดีนูรุ้ลอิสลาม (ตับลีดดีนดาราวี)

v

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos qui blanditiis praesentium voluptatum.