Top
Lachule

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายถึงวิธีการเก็บรวบรวม ปกป้อง และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณอาจจะให้ไว้บนเว็บไซต์ และแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ โดยการเข้าถึงนี้ คุณรับทราบว่าคุณได้อ่าน ทราบ และตกลงยินยอมผูกพันตามเงื่อนไขของนโยบายนี้ นโยบายนี้ไม่ใช้กับวิธีการปฏิบัติของบริษัทที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุม หรือกับบุคคลที่เราไม่ได้จ้างงานหรือจัดการ

การเก็บข้อมูลอัตโนมัติ

เมื่อคุณเปิดเว็บไซต์หรือใช้แอปพลิเคชันบนมือถือของเรา เซิร์ฟเวอร์ของเราจะบันทึกข้อมูลโดยอัตโนมัติซึ่งถูกส่งมาจากเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของคุณ ข้อมูลนี้อาจรวมถึงข้อมูลเช่น IP address และตำแหน่งของอุปกรณ์ของคุณ ชื่อและรุ่นของเบราว์เซอร์และอุปกรณ์ ประเภทและรุ่นของระบบปฏิบัติการ ภาษาที่คุณเลือก หน้าเว็บที่คุณกำลังเยี่ยมชมก่อนที่คุณจะมาใช้บริการ หน้าของบริการที่คุณเข้าชม ระยะเวลาที่ใช้บนหน้านั้น ข้อมูลที่คุณค้นหาในบริการ ช่วงเวลาและวันที่ที่คุณเข้าถึง และสถิติอื่น ๆ ข้อมูลที่เก็บโดยอัตโนมัตินี้ถูกใช้เพื่อระบุเคสที่เป็นไปได้ของการใช้งานที่ไม่เหมาะสมและเพื่อสร้างข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการใช้บริการและการจราจรของบริการ ข้อมูลสถิตินี้ไม่ถูกรวมรวมในทางที่จะระบุตัวผู้ใช้ใด ๆ ของระบบได้อย่างเฉพาะเจาะจง

การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

คุณสามารถเข้าถึงและใช้บริการได้โดยไม่ต้องบอกเราว่าคุณคือใครหรือเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวคุณเป็นบุคคลที่แน่ชัดได้ อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการใช้บางคุณสมบัติบนบริการ อาจจะถูกขอให้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางประการ (ตัวอย่างเช่น ชื่อและที่อยู่อีเมล) เรารับและเก็บข้อมูลทุกประการที่คุณให้เป็นทราบในขณะที่คุณสร้างบัญชี, เผยแพร่เนื้อหา, ทำการซื้อ, หรือกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ใด ๆ บนบริการของเรา ตามที่จำเป็น ข้อมูลนี้อาจรวมถึงต่อไปนี้
 • ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ ประเทศที่พำนักอยู่ ฯลฯ
 • ข้อมูลติดต่อ เช่น ที่อยู่อีเมล ที่อยู่บ้าน ฯลฯ
 • รายละเอียดบัญชี เช่น ชื่อผู้ใช้ รหัสผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำ รหัสผ่าน ฯลฯ
 • ข้อมูลทางวิชาชีพ เช่น อาชีพ อุตสาหกรรม ใบอนุญาตทางวิชาชีพ ฯลฯ
 • หลักฐานการยืนยันตัวตน เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • คุณลักษณะบางประการบนอุปกรณ์มือถือ เช่น แกลเลอรี ฯลฯ
 • วัสดุอื่น ๆ ที่คุณส่งมอบให้เราเอง เช่น บทความ รูปภาพ ข้อเสนอแนะ ฯลฯ
บางส่วนของข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมนั้นเป็นตรงจากคุณผ่านทางบริการของเรา อย่างไรก็ตาม เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณจากแหล่งที่มาอื่น ๆ เช่น ฐานข้อมูลสาธารณะและพันธมิตรทางการตลาดของเรา คุณสามารถเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับเราได้ แต่ในกรณีนี้ คุณอาจไม่สามารถใช้ประโยชน์จากบางคุณสมบัติบนบริการได้ ผู้ใช้ที่ไม่แน่ใจว่าข้อมูลใดบ้างที่เป็นบังคับต้องให้สามารถติดต่อเราได้เสมอ

การใช้งานและประมวลผลข้อมูลที่เก็บรวบรวม

เพื่อให้บริการท่านหรือปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายที่เราต้องปฏิบัติ เราอาจจำเป็นต้องเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลบางประการ หากท่านไม่ได้ให้ข้อมูลตามที่เราขอ เราอาจไม่สามารถให้บริการผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ท่านขอได้ ข้อมูลใดที่เราเก็บรวบรวมจากท่านอาจถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้
 • สร้างและบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้
 • ปฏิบัติและบริหารจัดการคำสั่งซื้อ
 • จัดส่งสินค้าหรือบริการ
 • ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ
 • ส่งข้อมูลด้านการบริหาร
 • ส่งความสื่อสารทางการตลาดและโปรโมชั่น
 • ตอบสนองคำถามและให้การสนับสนุน
 • ขอคำติชมจากผู้ใช้
 • ปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้
 • โพสต์คำรับรองจากลูกค้า
 • ส่งโฆษณาที่เป้าหมาย
 • ดำเนินการเรื่องการจับรางวัลและการแข่งขัน
 • ใช้ในการบังคับข้อกำหนดและนโยบาย
 • ป้องกันการใช้งานที่ไม่เหมาะสมและผู้ใช้ที่มีความทรงจำ
 • ตอบสนองคำขอทางกฎหมายและป้องกันความเสียหาย
 • ดำเนินการและดำเนินการให้บริการ

คุกกี้

บริการใช้ “คุกกี้” เพื่อช่วยปรับแต่งประสบการณ์ออนไลน์ของคุณ คุกกี้คือไฟล์ข้อความที่ถูกวางไว้บนฮาร์ดดิสก์ของคุณโดยเซิร์ฟเวอร์หน้าเว็บ คุกกี้ไม่สามารถใช้ในการเรียกใช้โปรแกรมหรือส่งไวรัสไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณได้ คุกกี้ถูกกำหนดโดยเฉพาะสำหรับคุณและสามารถอ่านได้เฉพาะโดยเซิร์ฟเวอร์บนโดเมนที่ออกคุกกี้ให้คุณเท่านั้น เราอาจใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวม จัดเก็บ และติดตามข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติในการดำเนินการให้บริการ คุณมีความสามารถในการยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้ บางเบราว์เซอร์ทำการยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ แต่คุณสามารถปรับแต่งการตั้งค่าบราวเซอร์ของคุณเพื่อปฏิเสธคุกกี้หากคุณต้องการ

การติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หรือต้องการติดต่อเราเกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์บุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณสามารถทำได้ผ่านแบบฟอร์มติดต่อ โทรหาเราที่ +662 692 8888 หรือเขียนจดหมายไปยัง ที่อยู่ บริษัท ลาชูเล่ คอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 888, ถนนรัชดาภิเษก 15, แขวงดินแดง, เขตดินแดง, กรุงเทพมหานคร 10400

v

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos qui blanditiis praesentium voluptatum.